Bioextraction of metals from coal pyrites in poorleaching solutions. Bioekstrakcja metali z pirytów węglowych w ubogich roztworach ługujących (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Śląska Akademia Medyczna
 
2
Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole
 
 
Publication date: 1990-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1990;22(1):153-160
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top