PL EN
KAWOWA ŁUSKA SREBRZYSTA – NOWA, NATURALNA ALTERNATYWA POZYSKIWANIA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW BIOAKTYWNYCH
 
More details
Hide details
1
SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności
 
 
Publication date: 2021-07-27
 
 
2018;(592):15–25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie. W wyniku ciągle zwiększającej się konsumpcji kawy, przemysł kawowy wytwarza coraz większe ilości produktów odpadowych. Łuska srebrzysta stanowi jedyny produkt uboczny procesu prażenia kawy. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach zajmujących się prażeniem kawy, otrzymywane są znaczące ilości tego odpadu. Łuska srebrzysta oraz ziarno kawy są w bezpośrednim kontakcie ze sobą, w związku z czym mogą zawierać podobne związki bioaktywne, wykazujące zbliżone wielokierunkowe działanie biologiczne. W opracowaniu przedstawiono informacje dotyczące wybranych związków bioaktywnych występujących w ziarnach kawy i kawowej łusce srebrzystej, ich właściwości i potencjalnego wpływu na organizm ludzki oraz stosowanych na chwilę obecną metod ekstrakcji.
 
REFERENCES (36)
1.
Azmir J., Zaidul I.S.M., Rahman M.M., Sharif K.M., Mohamed A., Sahena F., Jahurul M.H.A., Ghafoor K., Norulaini N.A.N., Omar A.K.M., 2013. Techniques for extraction of bioactive compounds from plant materials: A review. J. Food Eng. 117(4), 426–436.
 
2.
Ballesteros L.F., Teixeira J.A., Mussatto S.I., 2014. Selection of the solvent and extraction conditions for maximum recovery of antioxidant phenolic compounds from coffee silverskin. Food Bioprocess Technol. 7(5), 1322–1332.
 
3.
Belitz H.D., Grosch W., Schieberle P., 2009. Coffee, Tea, Cocoa. W: Food Chemistry, Springer, Berlin – Heidelberg, 938–950.
 
4.
Borrelli R.C., Esposito F., Napolitano A., Ritieni A., Fogliano V., 2004. Characterization of a new potential functional ingredient: coffee silverskin. J. Agric. Food Chem. 52(5), 1338–1343.
 
5.
Bresciani L., Calani L., Bruni R., Brighenti F., Del Rio D., 2014. Phenolic composition, caffeine content and antioxidant capacity of coffee silverskin. Food Res. Int. 61, 196–201.
 
6.
Bundestag, 1994. Recycling Management and Waste Law, § 5 KrW-/AbfG (Kreislaufwirtschaftsgesetz). https://www.bgbl.de/xaver/bgbl... [dostęp: 01.02.2018].
 
7.
Euromonitor International, 2014. The World’s Biggest Coffee and Tea Drinkers, http://blog.euromonitor.com/20... [dostęp: 01.02.2018].
 
8.
Euromonitor International, 2017. Ranked: Top 25 Coffee-Drinking Countries – Fresh vs Instant, https://blog.euromonitor.com/2... [dostęp: 01.02.2018].
 
9.
Głowacka R., Wołosiak R., 2015. Kawa i jej aspekty społeczno-ekonomiczne. Zesz. Nauk. Inst. Ekon. Kamieniec Wrocławski 4, 36–39.
 
10.
Guglielmetti A., D’Ignoti V., Ghirardello D., Belviso S., Zeppa G., 2017. Optimisation of ultrasound and microwave-assisted extraction of caffeoylquinic acids and caffeine from coffee silverskin using response surface methodology. Ital. J. Food Sci. 29(3), 409–423.
 
11.
Heckman M.A., Weil J., de Mejia E.G., 2010. Caffeine (1-, 3-, 7-trimethylxanthine) in foods: a comprehensive review on consumption, functionality, safety, and regulatory matters. J. Food Sci. 75(3), R77–R87.
 
12.
International Coffee Organization, 2016. Current state of the global coffe trade. http://www.ico.org/monthly_cof... [dostęp: 01.01.2018].
 
13.
Khadem S., Marles R.J., 2010. Monocyclic phenolic acids; hydroxy- and polyhydroxybenzoic acids: occurrence and recent bioactivity studies. Molecules 15(11), 7985–8005.
 
14.
Komisja Europejska, 2012. Manifesto for a resource-efficient Europe. http://europa.eu/rapid/pressre... [dostęp: 01.02.2018].
 
15.
Komisja Europejska, 2014. European resource efficiency platform (EREP): manifesto & policy recommendations. http://ec.europa.eu/environmen... [dostęp: 01.02.2018].
 
16.
Komisja Europejska, 2018. Circular economy strategy. http://ec.europa.eu/environmen... [dostęp: 01.02.2018].
 
17.
Lindhqvist T., Lidgren K., 1990. Modeller för förlängt producentansvar [Model for extended producer responsibility]. Från vaggan till graven – sex studier av varors miljöpåverkan [From the cradle to the grave – six studies of the environmental impact of products].
 
18.
Martins S., Mussatto S.I., Martínez-Avila G., Montañez-Saenz J., Aguilar C.N., Teixeira J.A., 2011. Bioactive phenolic compounds: Production and extraction by solid-state fermentation. A review. Biotechnol. Adv. 29(3), 365–373.
 
19.
Mesías M., Navarro M., Martínez-Saez N., Ullate M., del Castillo M.D., Morales F.J., 2014. Antiglycative and carbonyl trapping properties of the water soluble fraction of coffee silverskin. Food Res. Int. 62, 1120–1126.
 
20.
Murthy P.S., Naidu M.M., 2012. Recovery of Phenolic Antioxidants and Functional Compounds from Coffee Industry By-Products. Food Bioprocess Technol. 5(3), 897–903.
 
21.
Mussatto S.I., Ballesteros L.F., Martins S., Teixeira J.A., 2011. Extraction of antioxidant phenolic compounds from spent coffee grounds. Sep. Purif. Technol. 83(1), 173–179.
 
22.
Narita Y., Inouye K., 2012. High antioxidant activity of coffee silverskin extracts obtained by the treatment of coffee silverskin with subcritical water. Food Chem. 135(3), 943–949.
 
23.
Narita Y., Inouye K., 2014. Review on utilization and composition of coffee silverskin. Food Res. Int. 61, 16–22.
 
24.
Parlament Europejski, 2000. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 
25.
Parlament Europejski, 2003. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE).
 
26.
Parlament Europejski, 2012. Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (wersja przekształcona).
 
27.
Pérez-Jiménez J., Neveu V., Vos F., Scalbert A., 2010. Identification of the 100 richest dietary sources of polyphenols: an application of the Phenol-Explorer database. Eur. J. Clin. Nutr. 64(S3), S112–S120.
 
28.
Perrone D., Farah A., Donangelo C.M., de Paulis T., Martin P.R., 2008. Comprehensive analysis of major and minor chlorogenic acids and lactones in economically relevant Brazilian coffee cultivars. Food Chem. 106(2), 859–867.
 
29.
Plaza M., Turner C., 2015. Pressurized hot water extraction of bioactives. TrAC Trends Anal. Chem. 71, 39–54.
 
30.
Rehman Z.U., 2003. Evaluation of antioxidant activity of methanolic extract from peanut hulls in fried potato chips. Plant Foods Hum. Nutr. 58(1), 75–83.
 
31.
Rodríguez-Meizoso I., Jaime L., Santoyo S., Señoráns F.J., Cifuentes A., Ibáñez E., 2010. Subcritical water extraction and characterization of bioactive compounds from Haematococcus pluvialis microalga. J. Pharm. Biomed. Anal. 51(2), 456–463.
 
32.
Rusnarczyk M., 2014. Sekrety kawy. Poradnik dla amatorów i profesjonalistów. Bernardinum, Pelplin.
 
33.
Saenger M., Hartge E.U., Werther J., Ogada T., Siagi Z., 2001. Combustion of coffee husks. Renew. Energy 23(1), 103–121.
 
34.
Sasidharan S., Chen Y., Saravanan D., Sundram K., Latha L., 2010. Extraction, isolation and characterization of bioactive compounds from plants’ extracts. African J. Tradit. Complement. Altern. Med. 8(1), 1–10.
 
35.
Stahel W.R., 2016. The circular economy. Nature. https://www.nature.com/news/th... [dostęp: 01.02.2018].
 
36.
Vignoli J.A., Bassoli D.G., Benassi M.T., 2011. Antioxidant activity, polyphenols, caffeine and melanoidins in soluble coffee: The influence of processing conditions and raw material. Food Chem. 124(3), 863–868.
 
ISSN:0084-5477