PL EN
EKSTRUZJA – WYBRANE ASPEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE
 
More details
Hide details
1
UP w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji
Publication date: 2021-07-07
 
2018;(595):131–144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące techniki ekstruzji oraz możliwości aplikacyjnych w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych urządzeń. Omówiono podział i budowę ekstruderów jedno-, dwu- i wieloślimakowych, porównano wybrane charakterystyki techniczne urządzeń, przedstawiono zalety procesu, przemiany przetwarzanych komponentów w zależności od parametrów procesu oraz zastosowanie ekstruzji w różnych branżach – począwszy od przetwórstwa rolno-spożywczego po biopolimery oraz obróbkę materiałów lignocelulozowych.
 
REFERENCES (43)
1.
Altan A., McCarthy K.L., Maskan M., 2008. Extrusion cooking of barley flour and process parameter optimization by using response surface methodology. J. Sci. Food Agric. 88, 1648–1659.
 
2.
Bastos-Cardoso I., Zazueta-Morales J.J., Martinez-Bustos E., Kil-Chang Y., 2007. Development and characterization of extruded pellets of whole potato (Solanum tuberosum L.) flour expanded by microwave heating. Cereal Chem. 84 (2), 137–144.
 
3.
Birr T., 2017. PVC-Direktextrusion mit dem Planetwalzen-Extruder. PVC ohne Vormischen extrudieren. Pobrano z: https://www.kgk-rubberpoint.de... [dostęp: 14.08.2018].
 
4.
Bouasla A., Wójtowicz A., Zidoune M.N., Olech M., Nowak R., Mitrus M., Oniszczuk A., 2016. Gluten-free precooked rice-yellow pea pasta: effect of extrusion-cooking conditions on phenolic acids composition, selected properties and microstructure. J. Food Sci. 81 (5), 1070–1079.
 
5.
Combrzyński M., Mościcki L., Kwaśniewska A., Oniszczuk T., Wójtowicz A., Kręcisz M., Sołowiej B., Gładyszewska B., Muszyński S., 2018. Effect of PVA and PDE on selected structural characteristics of extrusion-cooked starch foams. Polimeros – Ciencia e Tecnologia 28(1), 76–83.
 
6.
ENTEX®, n.d. Planetary Roller Extruder. Pobrano z: https://www.environmental-expe....
 
7.
Frame N.D., 1994. The Technology of Extrusion Cooking. Springer Science + Business Media, Dordrecht.
 
8.
Gondek E., Jakubczyk E., Stasiak M., Królikowski K., 2014. Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego. ZPPNR 578, 49–60.
 
9.
González R.J., Drago S.R., Torres R.L., De Greef D.M., 2014. Extrusion cooking of cereal-based products. W: R.P.F. Guiné, P.M.R Correia (red.), Engineering Aspects of Cereal and Cereal-based Products. CRC Press Taylor and Francis Group, Boca Raton FL, 269–292.
 
10.
Harper J.M., 1981. Extrusion of Foods. CRC Press, Boca Raton FL.
 
11.
Kalyon D.M., Malik M., 2007. An integrated approach for numerical analysis of coupled flow and heat transfer in co-rotating twin screw extruders. Int. Polym. Proc. 22 (3), 293–302.
 
12.
Kasprzak K., Oniszczuk T., Wójtowicz A., Waksmundzka-Hajnos M., Olech M., Nowak R., Polak R., Oniszczuk A., 2018. Phenolic acid content and antioxidant properties of extruded corn snacks enriched with kale. J. Anal. Methods Chem. #7830546. doi 10.1155/2018/7830546.
 
13.
Kręcisz M., Wójtowicz A., 2017. Evaluation of selected properties of gluten-free instant gruels processed under various extrusion-cooking conditions. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 16 (2), 135–147.
 
14.
Kręcisz M., Wójtowicz A., 2018. Effect of processing conditions and concentration of water and milk suspensions on the dynamic viscosity of corn-cranberry gluten-free instant gruels. Acta Agrophys. 25 (2), 227–238.
 
15.
Kuster Moro M., Teixeira R., Silva A., Duarte Fujimoto M., Melo P., Secchi A., Pinto da Silva Bon E., 2017. Continuous pretreatment of sugarcane biomass using a twin-screw extruder. Ind. Crop. Prod. 97, 509–517.
 
16.
Limper A., Seibel S., Fattmann G., 2002. Compounding unit planetary roller extruder. Macromol. Mater. Eng. 287 (11), 815–823.
 
17.
Markarian J., 2008. Outdoor living space drives growth in wood-plastic composites. Plastics Additives & Compounding 10 (4), 20–25.
 
18.
Martin C., 2016. Twin screw extruders as continuous mixers for thermal processing: a technical and historical perspective. AAPS Pharm. Sci. Tech. 17 (1), 3–19. doi 10.1208/s12249-016-0485-3.
 
19.
Matysiak A., Wójtowicz A., Oniszczuk T., 2018. Process efficiency and energy consumption during the extrusion of potato and multigrain formulations. Agricult. Engineering 22 (2), 49–57.
 
20.
Mercier C., Linko P., Harper J.M., 1989. Extrusion Cooking. American Association of Cereal Chemists, St. Paul MN.
 
21.
Mitrus M., Wójtowicz A., Oniszczuk T., Gondek E., Mościcki L., 2017. Effect of processing conditions on microstructure and pasting properties of extrusion-cooked starches. Int. J. Food Eng. 13 (6), 1–12.
 
22.
Moscicki L. (red.), 2011. Extrusion-Cooking Techniques. Applications, Theory and Sustainability. Wiley-VCH, Weinheim.
 
23.
Moscicki L., Janssen L.P.B.M. (red.), 2009. Thermoplastic Starch. Wiley-VCH, Weinheim.
 
24.
Moscicki L., Mitrus M., Wójtowicz A., Oniszczuk T., Rejak A., Janssen L., 2012. Application of extrusion-cooking for processing of thermoplastic starch (TPS). Food Res. Int. 47, 291–299.
 
25.
Mościcki L., Mitrus M., Wójtowicz A., 2007. Technika ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczym. PWRiL, Warszawa.
 
26.
Oniszczuk A., Wójtowicz A., Oniszczuk T., Olech M., Nowak R., Wojtunik K., Klimek M., Krawczyk W., Hajnos M., 2015. Extruded corn gruels containing linden flowers: quantitation of phenolic compounds and selected quality characteristics. Open Chem. 13 (1), 1209–1217.
 
27.
Oniszczuk T., Oniszczuk A, Gondek E., Guz L., Puk K., Kocira A., Kusz A., Kasprzak K., Wójtowicz A., 2016. Active polyphenolic compounds, nutrient contents and antioxidant capacity of extruded fish feed containing purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench.). Saudi J. Biol. Sci. doi 10.1016/j.sjbs.2016.11.013.
 
28.
Palanisamy M., Töpfl S., Aganovic K., Berger R.G., 2018. Influence of iota carrageenan addition on the properties of soya protein meat analogues. LWT-Food Sci. Technol. 87, 546–552.
 
29.
Pilarski K., Pilarska A.A., Witaszek K., Dworecki Z., Żelaziński T., Ekielski A., Makowska A., Michniewicz J., 2016. The impact of extrusion on the biogas and biomethane yield of plant substrates. J. Ecol. Eng. 17 (4), 264–272.
 
30.
Potter R., Stojceska V., Plunkett A., 2013. The use of fruit powders in extruded snacks suitable for Children’s diets. LWT-Food Sci. Technol. 51, 537–544.
 
31.
Riaz M.N., 2000. Introduction to extruders and their principles. W: M.N. Riaz (red.), Extruders in Food Applications. CRC Press, Boca Raton FL, 1–23.
 
32.
Rudloff J., Bastian M., Heidemeyer P., Kretschmer K., 2011. Compounding: modeling planetary roller extruders. Kunststoffe International 6, 28–32.
 
33.
Rudloff J., Lang M., Kretschmer K., Heidemeyer P., Bastian M., Koch M., 2014. Analysis of the process behavior for planetary roller extruders. W: 8th Ilmenau Scientific Colloquium, Technische Universität Ilmenau, 1–11. URN:urn:nbn:de:gbv:ilm1-2014iwk-045:7.
 
34.
Ryu G.H., Ng P.K., 2001. Effect of selected process parameters on expansion and mechanical properties of wheat flour and whole cornmeal extrudates. Starch/Stärke 53, 147–154.
 
35.
van der Sman R.G.M., Broeze J., 2013. Structuring of indirectly expanded snacks based on potato ingredients: A review. J. Food Eng. 114 (4), 413–425.
 
36.
Thymi S., Krokida M.K., Pappa A., Maroulis Z.B., 2005. Structural properties of extruded corn starch. J. Food Eng. 68 (4), 519–526.
 
37.
Wiedmann W., Strobel E., 1987. Processing and economic advantages of extrusion cooking in comparison with conventional processes in the food industry. W: C. O’Connor (red.), Extrusion Technology for the Food Industry. Elsevier Applied Science, London, 132–170.
 
38.
Wójtowicz A., Kolasa A., Mościcki L., 2013. The influence of buckwheat addition on physical properties, texture and sensory characteristic of extruded corn snacks. Polish J. Food Nutr. Sci. 63 (4), 239–244.
 
39.
Wójtowicz A., Kozak M., Lewandowska Z., 2014. Wybrane właściwości prażynek ziemniaczanych z dodatkiem otrąb zbożowych. ZPPNR 577, 115–124.
 
40.
Wójtowicz A., Mitrus M., Oniszczuk T., Mościcki L., Kręcisz M., Oniszczuk A., 2015. Selected physical properties, texture and sensory characteristics of extruded breakfast cereals based on wholegrain wheat flour. Agric. Agric. Sci. Procedia 7, 301–308.
 
41.
Wójtowicz A., Oniszczuk A., Oniszczuk T., Kocira S., Wojtunik K., Mitrus M., Kocira A., Widelski J., Skalicka-Woźniak K., 2017. Application of Moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) leaves addition as a functional component of nutritionally valuable corn snacks. J. Food Sci. Technol. 54 (10), 3218–3229.
 
42.
Wójtowicz A., Zalewska-Korona M., Jabłońska-Ryś E., Skalicka-Woźniak K., Oniszczuk A., 2018. Chemical characteristics and physical properties of functional snacks enriched with powdered tomato. Polish J. Food Nutr. Sci. 68 (3), 251–261.
 
43.
Zheng J., Rehmann L., 2014. Extrusion pretreatment of lignocellulosic biomass: A review. Int. J. Mol. Sci. 15 (10), 18967–18984.
 
ISSN:0084-5477