PL EN
ANALIZA KINETYKI SUBLIMACYJNEGO SUSZENIA LIŚCI LUBCZYKU OGRODOWEGO (LEVISTICUM OFFICNALE KOCH.)
 
More details
Hide details
1
UP w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji
Publication date: 2021-08-02
 
2017;(591):107–117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu temperatury i ciśnienia podczas sublimacyjnego suszenia liści lubczyku ogrodowego na kinetykę procesu. Zamrożone w całości liście lubczyku suszono sublimacyjnie w temperaturach: 20°C, 45°C, 70°C oraz pod ciśnieniem 30 Pa i 198 Pa. Proces suszenia przeprowadzono w suszarce sublimacyjnej Alpha 1-4 firmy Christ o jednostronnym, kontaktowym sposobie dostarczania ciepła. Kinetykę suszenia oznaczono na podstawie ubytku masy próbek, a następnie opisano modelami matematycznymi. Stwierdzono, że czas sublimacyjnego suszenia liści lubczyka ogrodowego zmieniał się w zależności od wartości parametrów procesu. Wzrost temperatury liofilizacji z 20°C do 70°C powodował ponad dwukrotne skrócenie czasu suszenia, niezależnie od zastosowanego ciśnienia. Ponadto stwierdzono, że w całym zakresie zmienności temperatury, czas suszenia ulegał skróceniu wraz ze wzrostem ciśnienia w komorze liofilizatora. Kinetykę sublimacyjnego suszenia liści lubczyku najdokładniej opisuje model Page, z wyjątkiem procesu suszenia w temperaturze 45°C, przy ciśnieniu 198 Pa, który najlepiej odwzorowuje model logarytmiczny.
 
REFERENCES (21)
1.
Andruszczak S., 2004. Wpływ sposobu założenia plantacji i terminu zbioru liści na plonowanie lubczyku ogrodowego (Levisticum Officnale Koch.). Annales UMCS, Sec. E. 59, 3, 1049–1056.
 
2.
Andruszczak S., 2010. Lubczyk ogrodowy – cenna przyprawa i roślina lecznicza. Panacea 3(32), 5–7.
 
3.
AOAC International, 1990. Method 934.06 moisture in dried fruits. In Official methods of the association of analytical chemists (15th ed.). Virginia, USA: AOAC.
 
4.
Depta M., 2003. Wpływ temperatury i ciśnienia liofilizacji czosnku na cechy jakościowe, czas procesu i zużycie energii. Praca doktorska, WTR, AR Lublin.
 
5.
Di Cesare L.F., Forni E., Viscardi D, Nani R.C., 2003. Changes in the chemical composition of basil caused by different drying procedures. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51, 3575–3581.
 
6.
El-Beltagy A., Gamea G.R., Amer Essa A.H., 2007. Solar drying characteristics of strawberry. Journal of Food Engineering 78, 456–464.
 
7.
Figiel A., 2013. Kinetyka odwadniania osmotycznego plastrów dyni w zagęszczonym soku z owoców pigwowca. ZPPNR 572, 13–21.
 
8.
Ghazanfari A., Emami S., Tabil L.G., Panigrahi S., 2006. Thin-layer drying of flax fiber: II. Modeling drying process using semi-theoretical and empirical models. Dry. Technol. 24, 1637–1642.
 
9.
Gruda Z., Postolski J., 1999. Zamrażanie żywności. WNT, Warszawa.
 
10.
Hammami Ch., Rene F., 1997. Determination of freeze-drying process variables for strawberries. Journal of Food Engineering 32, 133–154.
 
11.
Henderson S.M., 1974. Progress in developing the thin layer drying equation. Trans ASAE, 1167–1172.
 
12.
Henderson S.M., Pabis S., 1961. Grain drying theory. II. Temperature effects on drying coefficients. Journal of Agricultural Engineering Research 6, 169–174.
 
13.
Huopalahti R., Kesalahti E., Linko R., 1985. Effect of hot air and freeze drying on the volatile compounds of dill (Anethum graveolens L.) herb. Journal of Agricultural Science in Finland 57, 133–138.
 
14.
Jałoszyński K., Figiel A., Wojdyło A., 2008. Drying kinetics and antioxidant activity of oregano. Acta Agrophysica 11(1), 81–90.
 
15.
Kapłon J., Kramkowski R., Berdzik M., 1998. Wyznaczanie własności cieplno-dyfuzyjnych liofilizowanych produktów spożywczych. ZPPNR 454, 477–484.
 
16.
Kompany E., Rene F., 1995. A note on the freeze-drying conditions for improved aroma retention in cultivated mushrooms (Agaricus Biosporus). Lebensm.-Wiss. U.-Technol. 28, 238–240.
 
17.
Krzykowski A., Rudy S., 2010. Analiza wybranych cech jakościowych suszu z marchwi w zależności od temperatury płyt grzejnych liofilizatora oraz energochłonność procesu. ZPPNR 546, 193–199.
 
18.
Najda A., Wolski T., 2003. Skład chemiczny korzeni i owoców lubczyka ogrodowego (Levisticum officinale Koch.) oraz analiza chromatograficzna olejków występujących w badanych surowcach. Annales UMCS, Sec. EEE 12, 45–52.
 
19.
Polak R., Krzykowski A., Kluza F., 2009. Retencja olejków eterycznych w poddawanych liofilizacji liściach selera zwyczajnego (Apium graveolens L.). Chłodnictwo (3), s. 40–44.
 
20.
Sadikoglu H., Liapis A.I., Crosser O.K., 1998. Optimal control of the primary and secondary drying stages of bulk solution freeze-drying in trays. Drying Tech. 16(3–5), 399–431.
 
21.
Sarimeseli A., 2011. Microwave drying characteristics of coriander (Coriandrum sativum L.) leaves. Energy Conversion and Management 52, 1449–1453.
 
ISSN:0084-5477