PL EN
Studia Humanistyczne AGH publikują oryginalne artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, artykuły przeglądowe, eseje recenzyjne, recenzje, komunikaty z badań istniejących w ramach współczesnych nauk społecznych i humanistycznych. Problematyka czasopisma koncentruje się głównie na relacji pomiędzy technologią a społeczeństwem i kulturą. Artykuły publikowane są w języku polskim oraz angielskim. Zapraszamy autorów reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze do zgłaszania artykułów z dyscypliny nauk socjologicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o kulturze i religii. Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do aktualnych oraz archiwalnych artykułów. Pozwala to na swobodne dzielenie się badaniami oraz refleksjami teoretycznymi i wspiera globalną wymianę wiedzy. Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC-BY-NC-ND 4.0) Licencja Creative Commons Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Nie pobieramy żadnych opłat związanych z procesem wydawniczym i publikacją tekstów. Wydawcą Studiów Humanistycznych AGH są Wydawnictwa AGH https://www.wydawnictwoagh.pl/.
Redaktor Naczelny: Grzegorz Ptaszek
40 pkt
100 pkt
Bieżący numer
4/2021 vol. 20
 
 
ISSN:2084-3364