The enrichment of the sulphide polimetallic raw materials by the leaching under reduction conditions. Wzbogacanie minerałów siarczkowych metodą chlorkowego ługowania redukcyjnego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
Publication date: 1990-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1990;22(1):161–171
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049