Studies of organic films on minerals surface by electrokinetic measurements. Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych do badań własności filmów cieczy organicznych na powierzchni minerałów (in Polish)
 
More details
Hide details
1
UMCS, Lublin
Publication date: 1980-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1980;12(1):145–156
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049