Simulation of the flotation process of zinc-lead concentration plants in laboratory-scale equipmet. Problemy odtwarzania przemysłowego procesu flotacji rud cynkowo-ołowiowych w skali laboratoryjnej (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Kombinat Górniczo-Hutniczy "Orzeł Biały", Brzeziny Śląskie
2
Akademia Górniczo-Hutnicza
Publication date: 1975-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1975;9(1):59–80
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049