Investigations into the use of coal pyrites for winning of copper from metallurgical slug. Part II . Research on the reduction of copper losses in slag with the use pyrite coal tailings. Badania nad możliwością wykorzystania pirytów węglowych dla odzyskiwania miedzi z żużli przemysłu miedziowego. Badania nad możliwością wykorzystania pirytów węglowych dla odzyskiwania miedzi z żużli przemysłu miedziowego. Cz. 2. Badania nad odmiedziowaniem żużli szybowych i konwertorowych przy użyciu odpadów węglowych zawierających piryt (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
2
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Publication date: 1976-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1976;10(1):23–38
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049