Filtration efficiency studies of flotation tailings in laboratory-pilot and commercial-scale. Badania wydajności filtracji odpadów flotacyjnych w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i przemysłowej (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
Rybnickie Zdjednoczenie Przemysłu Węglowego "Rybnik"
2
Kopalnia Węgla Kamiennego, "Moszczenica"
Publication date: 1975-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1975;9(1):155–162
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049