Comparison of clarification and thickening process of flotation tailings in laboratory and pilot-scale. Porównanie przebiegu procesów klarowania i zagęszczania zawiesin odpadów flotacyjnych w skali laboratoryjnej i półtechnicznej (in Polish)
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego "Rybnik"
 
2
Kopalnia Węgla Kamiennego, "Moszczenica"
 
 
Publication date: 1975-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1975;9(1):149-156
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top