Electrosorption of xanthate ion at the surface of copper sulphides of different composition – a preliminary study. Elektrosorpcja jonu ksantogenianowego na siarczkach miedzi o różnym składzie stechiometrycznym (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Publication date: 1990-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1990;22(1):13–20
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049