Influence of some multivalent inorganic ions on the properties of TiO2/electrolyte interface. Wpływ niektórych wielowartościowych jonów nieorganicznych na własności granicy faz TiO2/roztwór elektrolitu (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Wydział Chemii UMCS
 
 
Publication date: 1990-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1990;22(1):21-31
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top