Proces recenzji
 
1. Studia Humanistyczne AGH stosują proces recenzowania oparty na podwójnej „ślepej recenzji” („double-blind peer review”) przed publikacją nowo nadesłanych manuskryptów. Oznacza to, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W związku z tym autorzy muszą zadbać o to, aby ich rękopisy były przygotowane w taki sposób, aby nie zdradzać ich tożsamości. Zgłoszenie powinno zawierać plik artykułu i stronę tytułową jako dwa oddzielne pliki. Identyfikację autorów (nazwiska, afiliacje, źródła finansowania, podziękowania i wkład autorów) należy umieścić tylko w pliku strony tytułowej. W tekście artykułu należy posługiwać się osobą trzecią w odniesieniu do pracy, którą autorzy wykonali wcześniej, oraz zadbać o to, aby liczby nie zawierały identyfikatora i afiliacji autora. Plik z tekstem artykułu powinien mieć usunięte właściwości.

2. Wszystkie nadesłane prace są wstępnie oceniane przez Redakcję pod kątem przydatności do czasopisma. W niektórych szczególnych przypadkach Redakcja może zasięgnąć opinii określonego członka Redakcyjnej Rady Doradczej.

3. Artykuły uznane za odpowiednie są następnie wysyłane do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów w celu oceny ich jakości naukowej. Recenzenci rekrutowani są z podmiotów spoza macierzystej instytucji autora.

4. Recenzje dokonywane są za pomocą formularza recenzji i kończą się jednoznaczną rekomendacją, czy artykuł powinien zostać opublikowany, czy odrzucony. Formularz jest automatycznie dostępny po zaakceptowaniu zaproszenia do recenzji
5. Artykuły z wszystkimi pozytywnymi recenzjami poddawane są korekcie językowej (przeprowadzanej przez native speakera), aw razie potrzeby także korekcie statystycznej (przeprowadzanej przez Redaktora Statystycznego).
6. Za ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia artykułów odpowiada Redakcja. Decyzja Kolegium Redakcyjnego jest ostateczna.
7. Cały proces recenzji trwa maksymalnie 2 miesiące, wliczając w to korektę i sprawdzenie poprawionego artykułu.
8. Ostateczny termin publikacji uzależniony jest od liczby manuskryptów, które już czekają na publikację.
 
ISSN:2084-3364