PL EN
Preferencje muzyczne w dobie popularności strumieniowego słuchania muzyki
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Politologii i Historii Najnowszej, AGH w Krakowie Wydział Humanistyczny, Polska
2
Wydział Studiów Stosowanych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Parus-Jankowska   

Katedra Politologii i Historii Najnowszej, AGH w Krakowie Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071, Kraków, Polska
Data nadesłania: 11-01-2020
Data ostatniej rewizji: 11-03-2020
Data akceptacji: 16-03-2020
Data publikacji: 30-03-2020
 
Studia Humanistyczne AGH 2020;19(1):71–84
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autorzy zastanawiają się, jak w sytuacji coraz powszechniejszego użytkowania i dostępu do usług strumieniowych, sprawdzają się badania preferencji muzycznych. Dzisiaj, kiedy każdy słuchacz pozostawia bardzo szczegółowe informacje o sobie – tylko korzystając z nowych form dystrybucji muzyki – być może badania preferencji nie są konieczne. Z drugiej strony jednak, tego rodzaju badania mogą odpowiedzieć na pytanie „dlaczego” słucha się konkretnej muzyki, co stanowić będzie jakościowe wskazanie, bardziej precyzyjne niż mapa stworzona przez algorytm. Słuchając strumieniowo, użytkownik tworzy swój własny profil, często nieświadomie, a wszechmocne algorytmy przekształcają go w odpowiednie sugestie muzyczne. Robią to w sposób „dyplomatyczny”, dzięki czemu słuchacz ma poczucie dokonywania autonomicznych wyborów. Warto zatem przyjrzeć się działaniu algorytmów i zagrożeniom jakie ze sobą niosą.
ISSN:2084-3364