PL EN
Pojęcie opresji społecznej w ujęciu Ann E. Cudd
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mateusz Penczek   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski, Polska
Data nadesłania: 23-11-2020
Data ostatniej rewizji: 30-12-2020
Data akceptacji: 30-12-2020
Data publikacji: 30-03-2021
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(1):61–74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza i dyskusja definicji opresji społecznej zaproponowanej przez Ann E. Cudd. Na początku zostaną krótko scharakteryzowane wybrane sposoby rozumienia tego zjawiska w filozofii współczesnej. Następnie przedmiotem zainteresowania będą kluczowe elementy definicji opresji przedstawionej przez amerykańską autorkę. W dalszej kolejności scharakteryzowany zostanie społeczny i normatywny wymiar opresji oraz materialne i psychologiczne siły opresji. Do tych ostatnich zaliczają się takie czynniki jak przemoc i wiarygodna groźba przemocy, nierówności ekonomiczne, racjonalne wybory ofiar opresji, bezpośrednie psychologiczne szkody opresji oraz pośrednie siły opresji psychologicznej, jak np. fałszywa świadomość, czy zniekształcone pragnienia. Następnie zarysowane zostaną także najważniejsze interakcje między poszczególnymi rodzajami sił opresji. Na koniec wskazane zostaną zalety i ograniczenia omawianego ujęcia opresji.
eISSN:2300-7109
ISSN:2084-3364