PL EN
Motivations for wearing patriotic clothing by young Poles
 
More details
Hide details
1
-, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Jowita Sara Baran   

-, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Submission date: 2020-02-02
Final revision date: 2020-03-26
Acceptance date: 2020-03-29
Publication date: 2020-03-30
 
Studia Humanistyczne AGH 2020;19(1):55–70
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article presents the results of qualitative research, which the main purpose was to cognize the motivation of wearing patriotic clothing by young Poles, both men and women. The author search for an answer to the question: why patriotic clothing users choose this special clothes. Meaning of clothes that respondents attribute to these special clothing was also present. In the analytical part respondent’s motivations of wearing clothes have been recognized as an indicator of hot or cold nationalism in the understanding of Michael Billing’s banal nationalism theory. Further, the theoretical basis is the theory of late modernity by Anthony Giddens and description of globalization processes.
 
REFERENCES (43)
1.
Anderson, Benedict. 1997. Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Tłum. Stefan Amsterdamski. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
2.
Babbie, Earl. 2008. Podstawy badań społecznych. Tłum. Witold Betkiewicz, Marta Bucholc, Przemysław Gadomski, Jacek Haman, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Agnieszka Kloskowska-Dudzińska, Michał Kowalski, Maja Mozga-Górecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Bauman, Zygmunt. 2000. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Tłum. Janusz Margański. Warszawa: Wydawnictwo Sic! s.c.
 
4.
Billig, Michael. 2008. Banalny nacjonalizm. Tłum. Maciejek Sekerdej. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
5.
Budyta-Budzyńska, Małgorzata. 2013. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
CBOS. 2016. Między patriotyzmem a nacjonalizmem. Komunikat z badań nr 151/2016. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL.... Dostęp 5.03.2019.
 
7.
CBOS. 2018. Patriotyzm Polaków. Komunikat z badań nr 105/2018. https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO.... Dostęp 5.03.2019.
 
8.
Elliott, Anthony. 2014. Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie. Tłum. Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Fpiec. 2017. 10 najbardziej absurdalnych gadżetów patriotycznych. http://www.fpiec.pl/market/10-.... Dostęp 6.05.2018.
 
10.
Edensor, Tim. 2004. Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Tłum. Agata Sadza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
11.
Giddens, Anthony. 2008. Konsekwencje nowoczesności. Tłum. Ewa Klekot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
12.
Giddens, Anthony. 2010. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Giddens, Anthony. 2012. Socjologia. Wydanie nowe. Tłum. Olga Siara, Alina Szulżycka, Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 
14.
Giddens, Anthony, Sutton, Philip W. 2014. Socjologia. Kluczowe pojęcia. Tłum. Olga Siara, Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Gurgul, Aleksander, Wantuch, Dominika. 2016. Rynek odzieży i gadżetów patriotycznych to w Polsce biznes wart miliony. http://wyborcza.pl/1,155287,20.... Dostęp 17.12.2017.
 
16.
Graff, Agnieszka. 2010. Feminizm, patriotyzm, religia – czyli o kłopotach z tożsamością. W: A, Graff. Magma i inne próby zrozumienia, o co tu chodzi. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 57-73.
 
17.
Graff, Agnieszka. 2008. Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 
18.
HIRO. 2017. Kicz, horror, słabizna – odzież patriotyczna. http://hiro.pl/kicz-horror-sla... Dostęp: 6.05.2018.
 
19.
Hobsbawm, Eric, Ranger, Terence (red.). 2008. Tradycja wynaleziona. Tłum. Godyń, Mieczysław, Godyń, Filip. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
20.
Klein, Naomi. 2014. No logo. Tłum. Małgorzata Halaba, Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 
21.
Koseła, Krzysztof. 2003. Polak i katolik. Splątana tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
22.
Kwiatkowski, Piotr (red.). 2016. Raport z badania zrealizowanego na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”. http://www.nck.pl/media/attach....
 
23.
/Raport%20Niepodległa%20NCK%20TNS.pdf. Dostęp 17.12.2017.
 
24.
Liberska, Barbara. 2002. Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej. W: B. Liberska (red.). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 17-37.
 
25.
Łoziński, Łukasz. 2016. Patriotyczny marketing i design. Przykład marek odzieżowych Próchnik i Red is Bad. „Prace Etnograficzne”, 4(44), s. 307-326.
 
26.
Olechnicki, Krzysztof, Załęcki, Paweł. 1997. Słownik Socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.
 
27.
Marshall, Gordon (red.). 2004. Słownik Socjologii i Nauk Społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
28.
Misiak, Władysław. 2009. Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwo-kultura-polityka. Z perspektywy nowej struktury ładu światowego. Warszawa: Difin SA.
 
29.
Murray, Edward J. 1968. Motywacja i uczucia. Tłum. Zofia Doroszowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
30.
Mróz-Gorgoń, Barbara, Perchla-Włosik, Aleksandra. 2016. Symbolika narodowa odzieży jako manifestacja wartości patriotycznych - case study patriotycznych marek odzieżowych. „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 458, 66-76. http://www.dbc.wroc.pl/Content.... Dostęp 17.12.2017.
 
31.
Nesweek. 2018. „Podwójne splunięcie w twarz Izraela”. Światowe media komentują ustawę o IPN. „Polskie obozy śmierci” znalazły się na ustach całego świata. http://www.newsweek.pl/swiat/p.... Dostęp 3.05.2018.
 
32.
Nowak, Anita. 2016. Biznes na patriotycznej odzieży kwitnie. https://mambiznes.pl/wlasny-bi.... Dostęp 31.05.2018.
 
33.
OnetWiadomości. 2018. Tekst ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. https://wiadomosci.onet.pl/kra.... Dostęp 3.05.2018.
 
34.
Pokojowa, Natalia. 2018. Wybrane przykłady komercjalizacji symboli narodowych i patriotycznych w Polsce. „Dziennikarstwo i media”, 9, s. 57-70.
 
35.
Rabij, Marek. 2016. Odzież wszechpolska. Historia powraca jako farsa. Albo jako wolnościowy nadruk na T-shircie. http://www.newsweek.pl/plus/ap.... Dostęp 6.05.2018.
 
36.
RED IS BAD. 2018. https://redisbad.pl. Dostęp 6.05.2018.
 
37.
Smith, Anthony D. 2007. Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia. Tłum. Ewa Chomicka. Warszawa: Wydawnictwo Sic! s.c.
 
38.
Szacki, Jerzy. 2012. Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
39.
Szarota, Piotr. 2008. Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnio zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesorskie.
 
40.
Sztompka, Piotr. 2012. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
41.
Ścigaj, Paweł. 2008. Potęga osamotnienia? Globalizacja a tożsamość jednostki. W: Krauz-B. Mozer, P. Borowiec (red.). Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 289-308.
 
42.
Witkowski, Mateusz. 2016. Bóg, Bluza, Ojczyzna. Skąd wzięła się moda na patriotyczną odzież i gadżety?. http://weekend.gazeta.pl/weeke...,.
 
43.
bog-bluza-ojczyzna-skad-wziela-sie-moda-na-patriotyczna-odziez.html. Dostęp 17.12.2017.