Złoto ze złoża kruszyw naturalnych Rakowice koło Lwówka Śląskiego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
2
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Publication date: 1999-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1999;33(1):99-106
 
ABSTRACT
W pracy badano wlakiwoki mineralogiczne ziam zlota rodzimego, wydzielonych z drobnoziamistych odpadOw z plukania ZwirOw i piaskow w Zwirowni Rakowice kolo Lwowka Slaskiego na Dolnym Slasku. Material rozsypiskowy przerabiany w tym zakladzie zwiqzany jest z osadami czwartorzcdowymi doliny rzeki BObr. Odpady z plukania kruszyw poddano wzbogacaniu grawitacyjnemu na stole koncentracyjnym wydzielajac koncentrat mineralow cicZkich, ktOry doczyszczano w urzadzeniu „makropanner", wydzielajap koncentrat zlota. Stwierdzono, Ze w badanym materiale obecne s trzy rodzaje ziam zlota roZniace sic wlasnokiami optycznymi i zawartokia, srebra oraz elektrum. Fakty te §wiadcza o zloZonym pochodzeniu materialu rozsypiskowego a dla czcki ziam zlota, o krotkiej drodze ich transportu od skal macierzystych do miejsca zdeponowania.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top