Wyznaczanie parametrów podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz ZrO2-wodny roztwór NaCl metoda optymalizacji numerycznej
 
More details
Hide details
1
UMCS, Lublin
Publication date: 1997-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1997;31(1):125–135
 
ABSTRACT
Przedstawione w niniejszej pracy wyniki wskazują, że adsorpcja jonów elektrolitu nośnego na komercyjnym ZrO2 jest nie tylko związana z reakcjami powierzchniowych grup hydroksylowych, ale również z rekcjami wymiany jonowej. Ten drugi proces nie wpływa na reakcje tworzenia ładunku powierzchniowego. Obliczenia modelowe oparte na teorii site binding pozwalają jedynie na dobre odtworzenie zależności gęstości ładunku powierzchniowego od pH, natomiast gęstość adsorpcji jonów elektrolitu nośnego w funkcji pH nie pokrywa się z obliczeniami modelowymi. Dla uzyskania dobrej zgodności wyników adsorpcji jonów w obliczeniach modelowych uwzględniono procesy wymiany jonowej i izotopowej między zanieczyszczeniami tlenku a roztworem.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049