Wpływ rodzaju emulgatora na emulsyjną flotację rudy siarkowej. Influence of emulsifier type on emulsion flotation of sulfur ore (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Publication date: 2017-03-10
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1967;2(2):73-81
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top