Utilization of silica waste from hydrofluoric acid production. Utylizacja krzemionki odpadowej z produkcji kwasu fluorowodorowego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
 
 
Publication date: 1993-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1993;27(1):163-178
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top