Topochemical oxidation reactions – the reason for the poor flotability of pyrite from the “Siersza Mine”. Topochemiczne reakcje utleniania – przyczyną złej flotowalności pirytu z KW „Siersza” (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1986-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1986;18(1):93-105
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top