Theoretical and practical condition for application of magnetic separators with moving field for beneficiation of fine particles. Teoretyczne i technologiczne uwarunkowania możliwości zastosowań separatorów ze zmiennym polem magnetycznym do wzbogacania skrajnie drobnych minerałów (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 
Publication date: 1989-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1989;21(1):55-64
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top