The effect of ultrasound on the process of acidic leaching of apatite phosphogypsum. Wpływ ultradźwięków na proces kwaśnego ługowania fosfogipsu poapatytowego
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1994-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1994;28(1):159-163
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top