The Use of Column Flotation for Coal Slurry Beneficiation. Zastosowanie flotacji kolumnowej do wzbogacania mułów węglowych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Głowny Instytut Górnictwa, Katowice
 
 
Publication date: 1991-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1991;24(1):57-65
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top