Surface modification methods for mineral fillers used in plastics. Metody modyfikacji powierzchni napełniaczy mineralnych stosowanych w tworzywach sztucznych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
 
2
Wydział Biologii UAM
 
 
Publication date: 1996-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1996;30(1):107-117
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top