Quantitative analysis of morphometric and geometric microstructure characteristics of solids by SEM image processing. Ilościowa analiza morfometrycznych i geometrycznych właściwości mikrostruktury ciał stałych za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej.
 
More details
Hide details
1
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "MINERAŁ", Warszawa
 
2
Moscow State University
 
 
Publication date: 1993-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1993;27(1):117-130
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top