Prepartion of rare earths hydroxides in utilization of apatite phosphogypsum. Otrzymywanie wodorotlenków ziem rzadkich w procesie utylizacji fosfogipsu poapatytowego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1989-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1989;21(1):73-78
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top