Preliminary study on beneficiation of molybdenum-tungsten-copper ore from the Myszków region. Badania wzbogacalności rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych z rejonu Myszkowa (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1993-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1993;27(1):55-68
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top