Porównanie metody biosanacji gleby z oleju napędowego z innymi metodami (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
 
2
Uniwersytet Opolski, Instytut Chemii
 
3
Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej
 
4
Politechnika Opolska
 
 
Publication date: 1998-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1998;32(1):157-163
 
ABSTRACT
Przedstawiono procesy sanacji gleby z wprowadzonego do niej oleju napędowego, który stanowił 0,8% masy gleby. Porównano procesy sanacji skażonej gleby z oleju prowadzone w układach: napowietrzanych, napowietrzanych z dodatkiem substancji będących pożywką dla mikroflory i napowietrzanych z dodatkiem substancji będących pożywką dla mikroflory i dodatkiem mikroflory autochtonicznej wcześniej wyizolowanej z tej gleby. W procesie z mikroflorą autochtoniczną uzyskano w ciągu 30 dni degradację 91,3% wprowadzonego oleju napędowego. W identycznie prowadzonym procesie bez wprowadzonej mikroflory autochtonicznej, w tym samym czasie, degradacji uległo 65% oleju napędowego, a w układzie tylko napowietrzanym – 59%. Równocześnie stwierdzono ubytek 25% masy wprowadzonego oleju w układzie nie napowietrzanym, w którym następowało samoistne parowanie węglowodorów.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top