Petrographical characteristic and reflectance of coal fraction of different critical surface energies. Charakterystyka petrograficzna i refleksyjność frakcji węglowych o różnej krytycznej energii powierzchniowej (in Polish)
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Głowny Instytut Górnictwa
 
 
Publication date: 1996-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1996;30(1):41–48
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049