Occurence of heavy metals in the Middle Oder Region in the zone of copper industry influence. Występowanie metali ciężkich w obszarze Środkowego Nadodrza w strefie oddziaływania przemysłu miedziowego (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
CBPM Cuprum
 
 
Publication date: 1995-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1995;29(1):47-54
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top