O mechanizmie aktywującego działania siarczków podczas flotacyjnego wynoszenia wapieni towarzyszących siarce. On the mechanism of activation action of sulphides on limestone in the flotation of sulphur (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Chemii Fizycznej UMCS, Lublin
 
 
Publication date: 2017-03-14
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1971;5(1):47-52
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top