Możliwość produkcji adsorbentów bentonitowych dla potrzeb siarki na bazie niektórych surowców krajowych. Production potential of bentonite adsorbents for sulfur needs based on selected Polish raw materials (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Centralne Laboratorium Kopalnych Surowców Chemicznych, Warszawa
 
2
Kopalnia Siarki "Grzybów"
 
 
Publication date: 2017-03-14
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1970;4(1):39-60
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top