Modified kaolins from Turoszów deposit as fillers of elastomers. Modyfikowane kaoliny ze złoża turoszowskiego jako napełniacze elastomerów (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 
 
Publication date: 1993-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1993;27(1):231-240
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top