Mechanisms of bacterial leaching of metals from coal pyrites. Mechanizmy bakteryjnego ługowania metali z pirytów węglowych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Śląska Akademia Medyczna
2
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole
Publication date: 1989-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1989;21(1):201–220
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049