Mechanisms of bacterial leaching of metals from coal pyrites. Mechanizmy bakteryjnego ługowania metali z pirytów węglowych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Śląska Akademia Medyczna
 
2
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole
 
 
Publication date: 1989-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1989;21(1):201-220
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top