Mechanism of sorption of xanthate on galena surface. Mechanizm sorpcji ksantogenianu na powierzchni galeny w zakresie stężeń stosowanych w praktyce flotacyjnej (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1989-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1989;21(1):127-140
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top