Ługowanie rudy złota ze Złotego Stoku roztworami chlorków w warunkach redukcyjnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
2
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Publication date: 1998-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1998;32(1):83-90
 
ABSTRACT
Celem pracy było zbadanie podatności na ługowanie redukcyjne roztworami chlorkowymi rudy złota ze Złotego Stoku (Dolny Śląsk), w której złoto w ilości od 0,5 ppm do 5 ppm osadzone jest w matrycach pirytowych i arsenopirytowych. Wykazano, że zastosowanie do ługowania 2,7M roztworu kwasu solnego o potencjale redukcyjnym –460 mV względem NEK i temperatury 90 °C pozwala wyługować 94% żelaza zawartego w rudzie. W ten sposób uzyskuje się 70% redukcję masy ługowanej rudy. Złoto i inne metale szlachetne zawarte w rudzie pozostają w postaci elementarnej bądź wytrącają się wtórnie w postaci metalicznej na nieroztwarzalnych w tych warunkach glinokrzemianach.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top