Leaching of nickel sulphide in solutions of ferric salts. Ługowanie siarczków niklu (NiS) w roztworach soli żelaza (III) (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
2
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa
 
 
Publication date: 1995-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1995;29(1):67-72
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top