Laboratory equipment for testing the flotation of minerals under conditions of controlled sorption of flotation reagents. Aparatura do badań laboratoryjnych flotowalności minerałów w warunkach kontrolowanej sorpcji odczynników flotacyjnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Zakład Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 
 
Publication date: 1976-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1976;10(1):111-117
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top