Ionic flotation of some elements from actinide series and some rare elements. Flotacja jonowa niektórych aktynowców i pierwiastków ziem rzadkich (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków
 
 
Publication date: 1973-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1973;7(1):121-141
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top