Influence of polyacrylamide flocculants on chalcocite with potassium ethyl xanthate. Wpływ flokulantów poliakryloamidowych na flotację chalkozynu przy użyciu etylowego ksantogenianu potasu (in Polish)
 
More details
Hide details
1
UMCS, Lublin
 
 
Publication date: 1987-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1987;19(1):125-133
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top