Hydroclassification of Small Particles and Suspensions. Klasyfikacja hydrauliczna drobnych cząstek i zawiesin (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Publication date: 1992-06-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1992;26(1):25-32
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top