Galena – lead source or LGOM area copper deposit contamination. Galena – źródło ołowiu czy zanieczyszczenie złoża miedzi z obszaru LGOM (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
ZBiPM "Cuprum"
Publication date: 1988-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1988;20(1):89–96
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049