Flotation of silver-bearing sulphides from barite ore occuring in Boguszów (Poland). Flotacyjny odzysk srebronośnych siarczków z rudy barytowej z kopalni „Boguszów” (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska
 
 
Publication date: 1983-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1983;15(1):71–78
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049