Fine particles separation in combined stable and variable magnetic fields. Zwiększenie skuteczności rozdziału magnetycznego drobnych ziarn w wyniku współdziałania stałego i zmiennego pola magnetycznego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
 
 
Publication date: 1982-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1982;14(1):59-70
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top