Evaluation of possibility of heavy minerals separation from glas-making sand at Biala Gora, Poland. Ocena możliwości wydzielania minerałów ciężkich z piasków szklarskich z rejonu Białej Góry (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
2
Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor"
 
 
Publication date: 1992-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1992;25(1):123-132
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top