Effect of electrical interactions on kinetics of heterocoagulation. Wpływ oddziaływań elektrycznych na kinetykę heterokoagulacji (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński
 
2
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 
 
Publication date: 1980-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1980;12(1):47-55
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top