Determining the surface charge and point of zero charge for complex compounds. Wyznaczanie ładunku powierzchniowego i punktu ładunku zerowego powierzchni tlenków złożonych (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
UMCS, Lublin
 
 
Publication date: 1980-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1980;12(1):77-85
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top