Criteria of the bacterial leaching process. Kryteria warunkujące efektywność procesu bakteryjnego ługowania siarczków metali (in Polish)
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Śląska Akademia Medyczna
 
 
Publication date: 1981-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1981;13(1):215-226
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top